Prostor ke změně

Zastavte se na cestě do drogové závislosti.

Zastavte se na cestě do drogové závislosti.

Vaše dítě bere drogy? Jste nezletilí a máte problém s drogami? Hledáte odbornou pomoc?

Nabízíme pobytový program, který klientům umožní zastavit se na cestě do drogové závislosti. Poskytujeme prostor ke změně. Klientem oddělení je problémový uživatel drog ve věku 15 – 18 let, který svou situaci nahlíží a sám stojí o změnu.

Doba pobytu v základním programu v současném omezeném provozu je osm týdnů. Celá skupina současně nastupuje k pobytu a současně také odchází.

V současné době přijímáme pouze dívky s nařízeným výchovným opatřením do DÚ v Praze 4.

Výchozí podmínkou naší terapeutické práce založené na neodsuzujícím přístupu je bezpečné prostředí maximálně čisté od návykových látek. Klient musí být od příjmu po celou dobu pobytu toxikologicky negativní. Provádíme proto orientační zkoušky na přítomnost psychotropních látek.

Součástí terapeutického programu je skupinová i individuální terapie. Každý klient má k dispozici svého osobního terapeuta, se kterým se může hlouběji věnovat tématům, která vyplynou z práce ve skupině, nebo pro ni nejsou vhodná.

Všem absolventům umožňujeme následnou ambulantní péči.

Oddělení CESTA Řevnice je detašovaným pracovištěm Diagnostického ústavu v Praze 4.