Historie Cesty


Alternativa

V roce 1988 nebyl problém zneužívání drog mladistvými ještě celospolečenským problémem, ale už tehdy vznikala poptávka po zařízení, které by mohlo pomoci řadě mladých „čichačů“, experimentátorům s léky, mladým lidem, kteří se napojili na úzce ohraničené drogové komunity. Na tuto poptávku reagovali PhDr. Matouš Řezníček a PhDr. Marta Danešová zřízením oddělení AT při Středisku pro mládež na Klíčově. Ještě v témže roce začalo několik nadšenců vytvářet koncepci nového zařízení. Mezi ideové otce a matky patří již zmíněná Marta Danešová, dále PhDr. Milada Votavová a MUDr. Ivan Platz. Na radu si přizvali zkušeného polského psychoterapeuta Marka Kotaňského a na jaře r. 1989 začalo oddělení pracovat s prvními klienty. Něco se dařilo, něco ne. Především poskytovaná péče postrádala systém a vnitřní strukturu. Nabízeli jsme pomoc všem, bez ohledu na to, zda šlo o experimentátora, problémového uživatele nebo už závislého jedince. Postupně ale Alternativa (původně „Átéčko“) začala, nejprve pod vedením Milady Votavové a později pod vedením Ivana Platze nabírat určitý tvar a vnitřní řád. Cílovou populací se stali mladiství motivovaní problémoví uživatelé drog. Nabízeli jsme strukturovaný denní režim, individuální a skupinovou terapii v otevřené skupině a přístup akcentující práci s relapsem. A tak naši klienti relabovali a abstinovali a znovu relabovali a abstinovali a znovu relabovali a abstinovali, byli konfrontováni se svými chybami, učili se ze svých příběhů a učili jsme se všichni navzájem – jeden od druhého. V té době byli členy našeho týmu i někteří současní kolegové, např. PhDr. Mira Beranová a Mgr. Jarmila Lemáková. Ta, bohužel už nežije, ale pro nás i naše klienty se stala nezapomenutelnou.

Cesta Řevnice

V roce 1995 využili Milada Votavová a Ivan Platz svých předchozích zkušeností z práce s mladistvými toxikomany v diagnostických ústavech a začali vytvářet koncepci nového pracoviště pro dospívající. Takového, které by mladistvým klientům nabídlo jak konfrontační tak distanční přístup a tím reagovalo na specifické problémy a potřeby v období dospívání. Konfrontační přístup – tj. možnost nést odpovědnost za svá dobrá i špatná rozhodnutí v drogové kariéře jde ruku v ruce s distančním, částečně restriktivním pobytovým přístupem, kdy je i málo motivovaný „náctiletý“ chráněný po určitou dobu před vlivem drog, ohrožující partou kamarádů, kriminální činností s tím související atd. V roce 1996 jsme získali v Řevnicích objekt a v květnu 1997 přišli první klienti. Do dnešního dne prošlo oddělením Cesta v Řevnicích přes 850 mladých problémových uživatelů drog.

Od 1. července 2003 jsme byli začleněni pod DDÚ, DD se školou a SVP, Dobřichovice.

Od 1. ledna 2014 toto pracoviště přešlo pod DÚ a SVP Hodkovičky.

Po dosažení plnoletosti zařízení, tedy po 18ti letech úspěšného provozu jej jeho rodiče – Milada Votavová s Ivanem Platzem – předali svým pokračovatelům, které si pro tento účel vychovali.

Současná podoba…