O drogách a pomoci

Informace o drogové problematice

Drogová poradna neziskové organizace Sananim

Jak mluvit s dospívajícími dětmi o drogách – instruktážní video kolegů z Podaných rukou

 

Kontakty na další pomáhající organizace

Mapa pomoci – kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci

Mapa terapeutických komunit Sekce terapeutických komunit Asociace nestátních organizací

Specializovaná oddělení pro chlapce ohrožené drogovou závislostí v pobytových školských zařízeních

Výchovně léčebný program – VÚ Pšov

Husův domov – Poklad – Oddělení pro děti experimentující s návykovými látkami a drogově závislé – Dvůr Králové n. Labem

Internátní oddělení Křešín – VÚ a SVP Klíčov (Vysočina, resp. Praha)

Výchovně léčebná péče pro chlapce s pokročilým experimentem nebo závislostí na návykových látkách – VÚ, SŠ a ŠJ Žulová (Jesenicko)

Medvědí kámen – Výchovně léčebná jednotka VÚ Hostouň (Plzeňsko)

Adiktologické ambulance pro děti, dorost a jejich blízké
Jihočeský kraj

Adiktologická poradna Prevent – České Budějovice

Plzeňský kraj

Preventivní a léčebná ambulance „-21” – CPPT, Plzeň

Praha

Adiktologická ambulance pro mladistvé – Sananim, Praha 1

Adiktologická ambulance pro děti a dospívající – Prev-Centrum, Praha 6

Ambulance dětské a dorostové adiktologie – Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha 2

Anima – terapie – rodinná, individuální i skupinová terapie + práce s děmi a mládeží s programem Léčba závislých osob, Praha 2

Středočeský kraj

ADA+ – Adiktologická dorostová ambulance Kladno

Ústecký kraj

Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost – Drug-out, Ústí nad Labem