Ambulance

Po ukončení základního pobytu nabízíme klinetům možnost ambulantních kontaktů (osobních, telefonických).

Cílem této další spolupráce je navázat na pozitivní změny v chování a postojích klienta, které byly nastartovány během základního léčebně výchovného pobytu a odpoutání se od vazeb na drogové prostředí. Naší snahou je podporovat klienta v započaté cestě abstinence, pomáhat mu vyrovnávat se zdravým způsobem s náročnými životními situacemi, znovu získávat sebedůvěru v běžném životě a důvěru rodiny a blízkých osob a tím minimalizovat riziko relapsu drogové závislosti. Neméně důležitým cílem programu je podpora pozitivního vztahu ke vzdělání a práci a ukázka možností aktivního trávení volného času.

Program je určen pro klienty, kteří ukončili základní pobyt a cítí potřebu podpory při integraci do společnosti. Jde o návazný program, který je jakýmsi „přemostěním“ mezi předcházejícím léčebně výchovným pobytem a návratem klienta do jeho původního prostředí.

V nabídce ambulantního programu jsou:
  • Individuální poradenství
  • Rodinné poradenství
  • Skupinová setkání
  • Sociální nácvik
  • Resocializace
  • Práce s individuální životní mapou klienta
  • Volnočasové aktivity (sport, relaxace, kluby…)
  • Práce s relapsem a práce s úspěchem