Pravidla základního pobytu

Aby měl základní pobyt pozitivní efekt, je bezpodmínečně nutné, aby všichni zúčastnění ctili a dodržovali

3 kardinální pravidla:

1. Dům je suchý a čistý bez přítomnosti omamných a návykových látek

2. Jsou nepřípustné jakékoliv formy násilí – tedy fyzické i psychické, včetně sebepoškozování.

3. Účast na programu je povinná.

Více o smyslu a důležitosti kardinálních pravidel píše například doc. Kamil Kalina ve své knize Terapeutická komunita.