Cíle terapeutického pobytu

Základní myšlenkou programu je navazování terapeutické spolupráce s dospívajícími problémovými uživateli drog, u kterých jsou už jasně definovatelné ztráty, které jim tento životní styl přinesl, kteří svou situaci nahlížejí a sami stojí o změnu. Jinými slovy s klienty, kteří jsou nositeli svého problému.

Snažíme se nedefinovat tento jejich problém za každou cenu jako nemoc, ale i jako poruchu chování resp. výchovný problém. Vycházíme přitom z úvahy, ale i ze zkušenosti (nikoli pouze tuzemské), že vyhledávání kontaktu s návykovými látkami je ve svém iniciálním stádiu často problémem výchovným a je možné v těchto případech pozitivně působit formami a prostředky výchovnými.

Snažíme se vyváženě poskytovat sociální pomoc i sociální kontrolu, na kterou klademe zvýšený důraz. Poněkud zjednodušeně řečeno, cílem pobytového programu v trvání osmi týdnů je umožnit dětem zastavit se na cestě do závislosti. Ambicí není a ani nemůže být „vyléčení a trvalá celoživotní abstinence“, tyto cíle si žádný seriozní program ani klást nemůže, ale poskytnutí možnosti a dostatečného prostoru ke změně již fungujícího scénáře uživatele drog za scénář jiný, ve kterém drogy nejsou nebo ke změně postoje k léčbě jako takové.