Cílová skupina – kdo je klientem

Realizujeme pobyty klientů se soudem nařízeným výchovným opatřením (předběžné opatření, ústavní výchova) do DU a SVP Hodkovičky. Realizovat dobrovolné pobyty bez nařízeného výchovného opatření nám současná legislativa od září 2017 neumožňuje.

Je třeba jasně vymezit, že klientem oddělení je problémový uživatel drog, který svou situaci nahlíží a sám stojí o změnu.

Věkové rozmezí klientů je 15 – 18 let. Klient v době nástupu nesmí být zletilý a musí mít dokončenou základní školní docházku.

Kdo není naším klientem:
  • Dospělý uživatel (může vyhledat např. terapeutické komunity, psychiatrické léčebny…)
  • Dítě s nedokončenou základní školní docházkou (např. ambulance v Apolináři, Střediska výchovné péče, dětské psychiatrické léčebny…).
  • Experimentátor – tedy mladý člověk, u kterého je v popředí pouze porucha chování spojená s občasným užíváním návykových látek (např. Střediska výchovné péče…)
  • Čichači těkavých látek (např. Apolinář, dětské psychiatrické léčebny).
  • Psychiatričtí pacienti (např. dětské psychiatrické léčebny).

Konkrétní vhodnou pomoc můžete nalézt například ZDE.