Desatero klienta

1. Jsem si vědom, že mi užívání drog přineslo problémy – jsem problémový uživatel drog.

2. Tento dům je „ suchý a čistý“ a takový jej také budu udržovat. Na oddělení nepřinesu drogy ani alkohol, nefetuji, nepiji alkohol, nekryji pití alkoholu a zneužívání jakýchkoliv omamných látek druhými klienty.

3. Jsem zde proto, abych se zodpovědně rozhodl/a zda chci abstinovat nebo fetovat. Rozhodnutí učiním až na konci pobytu, ne na začátku.

4. Uvědomuji si, že pobyt na oddělení je spjat s jistým omezením svobody mého rozhodování. Vnímám tuto skutečnost jako krátkodobou dohodu mezi mnou a terapeuty, která mi může pomoci překlenout obtížné životní období.

5. Přijímám jako svou povinnost účast na všech pravidelných či jiných společných aktivitách oddělení ve stanoveném čase (základem jsou skupinová terapeutická sezení).

6. Se svým terapeutem spolupracuji na sepsání a plnění smlouvy a plánu individuálního rozvoje.

7. V areálu oddělení včetně zahrady nekouřím.

8. Jsem si vědom, že svými postoji mohu prospívat, ale také škodit ostatním. Za své rozhodnutí abstinovat nebo abstinenci porušovat odpovídám já sám.

9. Během pobytu nenavazuji intimní vztahy.

10. Respektuji, že závažné porušení základních pravidel: přinesení drog na oddělení, jejich poskytnutí jinému klientovi, krádež na oddělení nebo fyzické napadení mohou být nejen důvodem mého vyloučení z komunity, ale mohou být posuzovány i z hlediska trestně právního.

…zpět