Kontakt se světem mimo oddělení

Neoddělitelnou součástí léčebného působení je odpoutání od prostředí, na které je vázáno užívání drog. Následným krokem je očištění nejen od samotného působení drog, ale také od prostředí a lidských vztahů uživatele, včetně těch nejbližších. Jedině člověk, který se zastavil v kontaktu sám se sebou a je ochráněn od možných manipulací a tlaků okolního světa se může svobodně rozhodnout v kterých vztazích chce pokračovat a které chce opustit. Tato rozhodnutí jsou z hlediska další prognózy zcela zásadní.

Z tohoto důvodu je kontakt se světem mimo oddělení omezen a klientům neumožňujeme až do prvních návštěv (12 dní) žádný styk s lidmi, které znají. V dalším průběhu pobytu se mohou setkávat s nejbližší rodinou a to v předem určenou dobu (viz Pravidla pro návštěvy). Umožňujeme jim také telefonický kontakt přes služební telefon. Mít u sebe jiný telefon je přísně zakázáno! Další možností je písemná korespondence.

O případném kontaktu s lidmi mimo nejbližší rodinu (přátelé, partneři…) rozhoduje klientův osobní terapeut v součinnosti s klientem a jeho zákonnými zástupci. Zpravidla zůstává omezen na komunikaci formou dopisů. Ani ten však nemůžeme garantovat.

Nerespektování těchto pravidel může být důvodem k předčasnému ukončení pobytu!

…zpět