Návštěvní řád a rodinná setkání

Žádáme rodiče, aby v rámci návštěv dodržovali následující zásady:

 • Návštěvy jsou vždy v neděli od 14.00 do 18.00 hod. První návštěva je druhou neděli po nástupu a další následují pravidelně, pokud není v programu klientů výjezd mimo oddělení nebo nedojde k nějaké mimořádné události. O tom budou rodiče včas informováni.
 • Zvláštní formou návštěv jsou rodinná setkání, která probíhají od druhé třetiny pobytu a účastní se jich vždy jen jedna konkrétní rodina. Jejich termíny jsou čtvrtek, případně páteční dopoledne. Konkrétní termín setkání je třeba dohodnout ideálně v průběhu prvních návštěv.
 • V průběhu pobytu se uskuteční tři rodičovské skupiny, které proběhnou v neděli před návštěvou od 13.30 hod. Jejich termíny jsou upřesněny při nástupu klienta na oddělení.
 • Návštěv se mohou účastnit jenom rodiče, sourozenci a nejbližší příbuzní. V žádném případě ne kamarádi, partneři apod.
 • V odůvodněných případech může být termín návštěv posunut. Také o tom budou rodiče včas informován.
 • Individuální návštěvy mimo nedělní termín jsou možné pouze po předchozí dohodě a s vědomím vedoucího oddělení.
 • Během návštěv může klient opustit oddělení spolu s rodiči, kteří za něj po tuto dobu přebírají veškerou zodpovědnost. Žádáme rodiče, aby klientům neumožňovali kontakt s jejich kamarády, konzumaci alkoholu a jiných drog a pokud možno se nezastavovali doma.
 • Chápeme, že se rodičům stýská a mají starost. Přesto však znovu zdůrazňujeme:
  – Nedávejte jim „černé peníze“ mimo stanovené kapesné.
  – NEPŘEDÁVEJTE JIM ŽÁDNÉ VZKAZY (hlavně ne písemné) od jejich kamarádů.
  – Nenoste jím zbytečně nadbytek jídla, kazí se.

Děkujeme vám za respektování těchto pokynů a pravidel, jsou v zájmu vašeho dítěte a usnadní naši vzájemnou spolupráci.

…zpět