Platby za pobyt v Cestě Řevnice

Příspěvek na úhradu péče dětí soudem umístěných do péče DÚ

Výše příspěvku se stanovuje podle věku dítěte či nezaopatřené osoby v souladu s ustanovením §27 zákona č. 109/2002 Sb. a činí 1.742 Kč měsíčně. V případě, že se zařízení nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se tato úhrada na 2.265 Kč měsíčně. Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem. Podle §28 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. se rodiči, který doloží, že je on nebo osoba s ním posuzovaná příjemcem dávky v hmotné nouzi, se příspěvek nestanoví. Rodiči, který doloží, že po zaplacení příspěvku by jeho příjem nebo příjem s ním posuzovaných osob klesl pod součet částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení, se příspěvek stanoví v takové výši, aby mu uvedený součet zůstal zachován.

Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Za dobu, kdy je dítě se souhlasem zařízení u osob odpovědných za výchovu nebo ve zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek za kalendářní měsíc o příslušný počet denních dávek.

Platby příspěvků na úhradu péče dětí soudem umístěných do péče DÚ vyřizují sociální pracovnice přímo v DÚ Hodkovičky.

V případě dotazů na platby za pobyt kontaktujte Danielu Peroutovou.

…zpět