Podmínky přijetí

Pro přijetí do pobytu je nezbytné splnit několik podmínek.

1) Klient musí být při příjmu toxikologicky „čistý“.  Provádíme orientační zkoušku na metabolity, která musí být negativní. Pobyt na specializovaném detoxifikačním oddělení za všech okolností nevyžadujeme nicméně jej doporučujeme a pomáháme zprostředkovat, nejčastěji v Dětském a dorostovém detoxifikačním centru Nemocnice sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem.

2) Negativní výsledek vyšetření na hepatitidy A, B a C ne starší 14 dnů (požadavek hygienika).

3) Somatické vyšetření, které vyloučí psychiatrickou diagnózu, organické onemocnění a tělesné nebo smyslové vady, které by klientovi znemožnily absolvování programu v plném rozsahu.

4) Před nástupem je nutné uskutečnit alespoň jedno osobní setkání s klientem a jeho rodiči přímo na oddělení. Pokud to není z jakýchkoli důvodů možné, setkání se uskuteční jinde (např. detox, výchovný ústav apod.).

5) Pobyt je nutné hradit vyměřenou částkou. Podrobnější informace o výpočtu částky naleznete ZDE.