Program pobytu

Program pobytu má svou pevně danou skladbu a je pro klienty závazný.

Doba pobytu je přesně 59 dnů, skupina je uzavřená. Rozumí se tím, že všichni klienti současně nastupují k pobytu a současně také odcházejí. Práce s uzavřenou skupinou, byť náročnější na programovou skladbu, má podle našich zkušeností řadu výhod, především jasnější strukturování denního programu.

Činnost oddělení respektuje a splňuje požadavky, které jsou stanoveny definicemi minimálních standard léčebné péče pro zařízení krátkodobé a střednědobé péče v rozsahu 5 – 14 týdnů. Terapeutický tým je multidisciplinární.

V rámci programu zpracujeme na základě psychologického vyšetření individuální plán a na závěr pobytu od nás klient obdrží od osobního terapeuta závěrečný dopis, který shrnuje výsledky vyšetření, průběh terapeutického pobytu a doporučení pro další období.

Celý program je průběžně supervidován (MUDr. Pavel Bém).