Arteterapie – léčba tvořením …

… výtvarná tvorba poskytuje klientům vzácný tvůrčí životní pocit. Výtvarné techniky – kreslení a malování, modelování z hlíny, fotografování a vytváření černobílých fotografií v temné komoře – umožňují sebevyjádření beze slov, a tím jsou přístupné i lidem, pro které je slovní vyjádření z různých důvodů obtížné. Výtvarné dílo se stává vzkazem, podnětem k postupnému chápání vlastního vnitřního světa. Tvůrčí čin posiluje důvěru ve vlastní schopnosti. Výtvory a prožitky z tvorby jsou pak dále terapeuticky zpracovávány  (tzv. artpsychoterapie).

Garanti arteterapie: Ivan Kuťák, Daniela Peroutová