Dramaterapie …

… je intenzívní společnou prací všech členů terapeutické komunity, při níž se formou improvizovaných divadelních scén přehrávají vybrané situace minulého i plánovaného budoucího života. Důraz je kladen na problematiku spojenou s drogou a abstinencí. Osobní zapojení do inscenovaného dění a následný rozbor vedou klienty k hlubšímu zamyšlení a pochopení vlastní situace.

Garanti dramaterapie: František Polášek, Radek Sobkuliak