Individuální terapie …

… jde o rozbor a stanovení reálných cílů klienta. Takových cílů, které jsou splnitelné a kontrolovatelné v průběhu dvouměsíčního pobytu, s výhledem na následnou možnou ambulantní spolupráci. V rámci individuální terapie jsou prováděna základní psychologická vyšetření – psychologická mapa, ta slouží klientovi jako mimořádně silný nástroj sebepoznání a osobnímu terapeutovi klienta jako nástroj zodpovědného provázení.

Garanti individuální terapie: Jana Plachá, Tomáš Slánský