Pracovní terapie – ergoterapie …

… je pravidelnou a důležitou součástí všech léčebných a doléčovacích programů a má své pevné místo i v tomto programu. Věnujeme se běžným pracovním činnostem – úpravě zahrady, hřiště, opravám sportovních potřeb, úklidu a údržbě kuchyně a prádelny. Do společné práce se zapojují i všichni vychovatelé, kteří jsou právě ve službě.

Garanti pracovní terapie: Blanka Martínková, Radek Sobkuliak