Rodina a klient …

… setkání s rodinou jsou orientována na všechny klíčové aspekty rodinného života klienta, nejen na problémové užívání drog. Rodinné poradenství a rodinná terapie významně napomáhají v komplikovaném období dospívání a odkrývají mimořádné příležitosti k dialogu mezi členy rodiny. Pomáhá zabránit návratu nefunkčních komunikačních strategií v rodinném prostředí.

Garantují: Michaela Chrdlová, Tomáš Slánský a klientův osobní terapeut