Školy, profese a klient …

… většina klientů sice s problémy, nicméně přesto, dochází do nějaké školy. V průběhu pobytu se snažíme, většinou po dohodě s příslušnou školou, vytvořit pro klienta vhodný individuální studijní plán. Profesní poradenství napomáhá mladému člověku v úspěšném pokračování v započatém studiu. Zprostředkovává nabídku vzdělání s ohledem na osobní výběr oboru. Ve hře tak zůstává perspektiva úspěšného života.

Garantují: Štěpán Hazuka, Jaroslava Tykalová a klientův osobní terapeut