Skupinové terapie …

… součástí terapeutického programu jsou skupinové terapie. Nabízená témata umožňují klientům větší míru sebepoznání, náhled na rizikové situace, uvědomění si svých postojů (nejen) k drogám, dešifrování zažitých vzorců chování, poznávání a porovnávání hodnot lidského života. Ve skupině, která je náhradním společenstvím, je vytvářen náhled na vlastní situaci, tedy zázemí pro změnu postojů vůči sobě i druhým lidem.

Garanti skupinové terapie: Michaela Chrdlová, Jana Plachá, Tomáš Slánský

Principy skupinové terapie výstižně popisuje MUDr. Stanislav Kudrle v knize Základy klinické adiktologie.